Anmälan om brott där polismyndigheten själva efterlyser nya lagar

December 1, 2018

ANMÄLAN OM BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
– polismyndigheten efterlyser nya lagar

Polismakten i Sverige kan idag inte undersöka brott vad gäller människa – system – interaktion med IKT-implantat (IKT = informations och kommunikations teknik)  och cyberfysikaliska system, eftersom teknologierna ännu inte omfattas av brottsbalken (enligt polisen). Avsaknaden av lagstiftning kring IKT är anmärkningsvärd. Problemet togs upp i en EU rapport redan 2005 med den svenske professorn Göran Hermerén som ordförande.

Utvecklingen av människa – system – interaktion har en lång dokumenterad historia, bakom vilken även döljer sig forskningsövergrepp på människor, som tystas ner genom att sekretessbelägga forskningen.

Sverige har trots EU kommissionens varningar inte lagreglerat användning av IKT/mikroimplantat som kan numera föras in i kroppen utan operation.

Sverige har inte heller lagreglerat cyberfysikaliska system som tillsammans med IKT implantat kan övervaka människor, förbättra mänskliga förmågor men också tortera människor.

Vi i Sverige kan inte längre låta denna forskning pågå utan kontroll.  Sverige måste
ställa ansvariga forskare till svars för den omfattande oetiska forskningen på människor med beslutsfattande system och artificiell intelligens, i syfte att hämta, utvärdera information från hjärnan. Hela detta forskningsområde är idag oreglerat i brottsbalken och därmed okänt för de flesta.

Forskningens syfte:
Att hämta information från hjärnan och utvärdera den för att bygga Artificiell intelligens, generell intelligens, neurobiologisk förklaringsmodell, bygga robotar samt ev. andra IKT-plattformar.

Ansvariga:
T.ex. Martin Ingvar, Karolinska Institutet, med kollegor inom forskningsinstitut med multidisciplinär inriktning. Bevismaterial är Martin Ingvars m.fl. egna publika dokument.

Brottsindicier:
Systematiska övergrepp på ett hitintills okänt antal personer. Några rapporterar att de varit uppkopplade till beslutsfattande system i ända upp till för närvarande 12 års tid.

-Forskningen människa-system-interaktion innefattar psykisk och fysisk påverkan på människor.

-IKT-implantat och cyberfysikaliska system kan styra och manipulera hjärnan.

– IKT-implantat kan i forskningssyfte genom miniatyriseringen av elektronik (s.k. online implantat) sättas in vid sjukhusbesök utan informerat samtycke.

– Kontrollerande svenska myndigheter påstår utan undersökning att människor som utsätts för denna forskning lider av vanföreställningar

Evidens/bevis för övergreppen kan utredas med hjälp av empatiska neurofysiologer och mätteknik.

Opartisk expertis måste utreda denna forskningsverksamhet och ev. jäv mellan myndigheter och forskningsinstitut i ämnet människa-dator-interaktion och ta reda på hur många människor som är drabbade av de sekretessbelagda forskningsmetoderna.

Eftersom diagnosen Schizofreni ställs utefter personens egna berättelser, är det viktigt att reglera användandet av nämnda teknologier. Forskare har använt tekniken på ett sådant sätt att när de utsatta personerna söker hjälp och beskriver sina upplevelser av tekniken så kommer läkare i brist på information från de forskare som använder teknologierna att felaktigt diagnostisera de utsatta människor att lida av Schizofreni och vanföreställningar, något som måste ses som ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter. 

Forskningsövergreppen har drabbat ett stort antal människor i Sverige (c:a en person i varje stad) människor som forskningen mer eller mindre förstört genom den långa studien för utvinnande av information från hjärnan.

Refererenser:
– 2005 EU:Ethical Aspects of ICT-implants in the Human Body. Klicka här.
– 2005 KVIT (sid. 9) Martin Ingvar. Klicka här.
– 2007 Vetenskapsrådet Där Guld Glimmar Blått. Klicka här.
– 2015 Europaparlamentet. Klicka här.

– 2012 Karim Jebari – Politisk filosofi:
”I den mån som vi själva har kontroll över dessa apparater kan vår autonomi öka avsevärt. Men givet att hjärnstimulering är så potent så bör den här möjlighete vara förbehållen individen själv, annars riskerar vi att få ett samhälle där någon eller några aktörer får otillbörlig makt över andra människors känslor och attityder. Sett ur ett autonomiperspektiv vore detta beklagansvärt.”

http://politiskfilosofi.com/2012/11/06/sammanfattning-av-min-licentiatavhandling-del-ett-hjarnmaskingranssnitt-idag-och-imorgon/

– 2005EU: The European Group on Ethics in Science and New Technologies:
”The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), chaired by the Swedish philosopher, Göran Hermerén, adopted on 16 March 2005 Opinion N° 20 on the ethical aspects of information and communication technologies (ICT) implants in the human body and presented this to the Commission. The EGE is an independent, multidisciplinary and pluralist advisory group, which is composed of twelve members. Its role is to advise the European Commission on how ethical values should be taken into consideration in the regulation of scientific and technological developments.”

”At first sight ICT implants are ethically unproblematic if we think for instance about cardiac pacemakers. However, although particular ICT implants may be used to repair deficient bodily capabilities, others are ethically more problematic, particularly if such devices are accessible via digital networks. ICT implants, due to their network capability could be misused in several ways for all kinds of social surveillance or manipulation.”

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethical-aspects-ict-implants-human-body-opinion-presented-commission-european-group-ethics 

-2007 Filosofiska rummet – Jag och min nya hjärna:
”I Filosofiska rummet Jag och min nya hjärna ställs de klassiska filosofiska frågorna om jagets natur, den personliga identiteten och den fria viljan mot den nya hjärnforskningen.”

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=1140670 

– 2018 Föreningen Kreaprenör:
”Projektet Hjärnans frihet handlar om människans identitet och integritet i ett alltmer digitaliserat samhälle. Vad innebär det när inte bara den yttre miljön och hela tillvaron utan också den inre miljö och själva medvetandet kan regleras och övervakas med ny teknik?

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html

Målsägare:
– Magnus Olsson, Lodz/Solna
– Mikael Eleman, Sundbyberg
– Peter Magnusson, Stockholm

Ytterligare målsägande finns tillgängliga när förundersökning inleds.

Ett stort antal polisanmälningar finns i ämnet.